Yhdistys
Museokahvila
Ajankohtaista
Tukeminen
Kahvilan historiaa
Kokoelmat yms.
Kahvilan näyttelyt · Turun Kauppahalli · Muut sivunäyttelyt

TURUN KAUPPAHALLI 2001-2011 = 10 v (16.09)

 

 

Tervetuloa aikamatkalle vanhan ajan kauppaan ja pakkausten maailmaan Wanhanajan Puoti Kahvilaan ja Turun Kauppahallin museoon.

 

Esillä oleva perusnäyttely joka käsittää ajanjakson n. vuodesta 1900 – 1980, täydennetään ajoittain eri teemoja sisältävin pienoisnäyttelyin. Kyseessä on museo joka toimii Turun Kaupungin Kiinteistölaitoksen ja Turun Kauppahalliyhdistyksen myötämielisellä suhtautumisella ja täysin vapaaehtoistyöhön perustuen.

Esillä on osa keräilijä Mikael Anderssonin valtakunnallisestikin merkittävästä kokoelmasta.

Puh. 040 7600590,  email: wanhapuoti(a)luukku.com

 


Kaupan lähihistoriaa

 

1900 –luvun alussa suurin osa suomalaisista asui maaseudulla omavaraistaloudessa. Kaupan osuustoiminta oli alkamassa ja siitä muodostuivat mm. nykyisetkin kaupan keskusliikkeet. Kauppa ei tuolloin ollut vielä keskittynyttä kuten tänä päivänä. Kauppiaskeskeiset sekatavarakaupat välittivät lähes kaikkea saatavilla olevaa tavaraa asiakkailleen, tiskin takaa. Lähes kaikkia tavaroita myytiin irtotavarana punniten ja sitä mukaa pakaten. Sekatavarakaupat kehittyivät väliseinillä erottuviksi erillisiksi osastoiksi, joissa oli mm. siirtomaatavara osasto.

 

Tässä esillä oleva kokoelma painottuu  siirtomaatavaroihin, joilla aikoinaan tarkoitettiin kaukaa laivoilla rahdattavia tuotteita kuten kahvi, tee, mausteet, sokeri, kuivahedelmät ja tupakka. Siirtomaatavara tuoteryhmään kuuluivat myös jauhot, ryynit, makeiset, keksit yms.


Liikkeet olivat pieniä nykykaavassa. Asiakkaat asioivat niissä päivittäin jalkaisin, polkupyörällä tai hevosella. Erityisesti kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin muodostui erikoisliikkeitä kuten 1920-luvulla maito-, leipä-, sekä siirtomaatavarakaupat.

 

1930-luvulla ryhdyttiin pakkaamaan useita tuotteita valmispakkauksiin irtomyynnin rinnalle. Sotien aiheuttama pitkä säännöstelykausi vuodesta 1939 – 1954 aiheutti myyjän markkinat ja valtaisan kuponki- ja korttipelin. Enimmillään oli käytössä 51 erilaista säännöstelykorttia vuonna 1946. Osa tavaroista hävisi markkinoilta ja niitä sai hetkittäin vain ”Mustasta Pörssistä”.

 

1950- luvun alussa tavarapula helpottui ja kauppa eli voimakasta kasvuvaihetta. Teollisuuden voimakkaan kehityksen johdosta myös valmispakkauksia ilmestyi kauppoihin. Maatalouden tehostuessa ihmisiä muutti maalta kaupunkeihin. Tämä kehitys johti suurempien itsepalvelupainotteisten myymälöiden syntyyn 1960-luvulla.

 

Elintason ja vaatimustason jatkuva kasvu sekä autoistuminen ja kylmälaitteiden tehostuminen muuttivat ostotottumuksia.

1960-luvun lopussa johti kaupan tehostuminen pienten kauppojen lukumäärän vähenemiseen. Tämä näkyi aluksi maaseudulla, jossa pidentyviä kauppamatkoja pyrittiin korvaamaan myymälä-autoilla.

 

Kehityksen kulku on johtanut yhä isompien yksiköiden syntymiseen.1970-luvulla tulivat supermarketit, ja tämän päivän kauppakeskusten hypermarketit kasvavat kasvamistaan.

Kauppahalli pienine palvelupuoteineen tuo vanhan ajan nostalgian hengessä vastapainoa nykyiselle kehitykselle.

 

         

 

Kun pysähtyy ja oikein keskittyy, voi ehkä kuula myyjättären vienon kuiskauksen "Tehkää hyvin" kuten vanhaan palveluhenkeen kuului.

 

   

 

Kauppahallin kokoelmat ja näyttelyitä alkuaikoina v. 2001 - 2003.

 

         

 

Museopuodin alkuaikoina esillä oli maanlaajuisesti pakkauksia. Myöhemmin Museokahvilan aloittaessa toimintansa kauppahalliin keskitettiin vain turkulaisia tuotteita, koska turkulaisten perinteisenä ja keskeisenä paikkana se soveltuu siihen erityisen hyvin.  

 

         

 

                    Teemanäyttelynä Paula-aihe!

 

Marraskuussa v 2009 alkanut Joulunäyttely kesti 13.01 2010 asti!

 

 

Joulun aikaan on tapana somistaa puoti jouluhenkiseksi, tuomalla esiin esiin jonkun  teeman. V 2009 tuotiin esille yksi suosituimista joulumakeisista, nimittäin v 1936 Ipnoksella (myöhemmin Hellaksella) kehitelty suussa sulava "Budapest".

 

 

 

Jouluna 2014

ÅBO SALUHALL

 

 

Välkomna på en tidsresa till en gamla tiders affär och förpackningarnas värld till Gammaldags Bods musecafe´och Åbo Saluhalls museum.


Grundutställningen som är framställd omfattar tidsperioden från ca. 1900 – 1975, och kompletteras tidvis med miniatyrutställningar av olika slag. Det är fråga om ett museum som fungerar med medverkan av Åbo Stads Fastighetsverk och Åbo Saluhallförenings välvilliga bistånd och helt på frivillig bas.           

Utställda är en del av Gammaldagsbod rf:s även landsomfattande anmärkningsvärda samling. Tel. 040 7600590, email: wanhapuoti(a)luukku.com

 


Affärens närhistoria

 

I början av 1900 – talet bodde största delen av finländarna på landsbygden i självförsörjningshushåll. Handelns andelsaffärverksamhet höll  på att börja och av det bildades bla. de nutida handelns centralandelslag. Handeln var ännu inte centraliserad såsom idag . Köpmannacentrala diverseaffären medlade åt kunden nästan alla varor som var tillhand, bakom  disken. Nästan alla varor såldes i lösvikt, som därefter vägdes och förpackades. Diverseaffärerna utvecklades till avdelningar, som åtskiljdes med mellanväggar, var det fanns bla. kolonialvaruavdelning. Samlingen som är här framtagen betonar kolonialvaror, som man tidigare menade produkter som man transporterade  långa vägar med skepp, såsom kaffe, te, kryddor, socker, torrfrukt och tobak. Till kolonialvarugruppen hör även mjöl, gryn, godis, kex  mm. . Affärerna var små gemtemot i dag. Kunderna uträttade dagligen sina affärer i dem både till fots, cyckel och häst. Speciellt till städer och  tätbosättningar uppkom det specialaffärer under 1920 – talet, såsom  mjölk-, bröd-, samt kolonialvaruaffärer.

På 1930 –talet började man packa flera produkter i färdiga förpackningar brevid lösviktsförsäljningen. Krigen förorsakade en lång ransoneringstid mellan åren1939 – 1954  vilket medförde försäljarens marknad och ett väldigt kupong- och kortspel. Som mest fanns det 51 olika ransoneringskort i bruk år 1946. Endel varor försvann från marknaden och man fick dem bara från ”Svarta Börsen”. På 1950 –talets början underlättade varubristen och handeln levde kraftig tillväxt.  Industrins kraftiga utveckling tillförde även färdigtförpackade produkter till affärer. Lantbrukets rationaliserig förorsakade att människor flyttade från landsbygden till städer. Denna utveckling förorsakade självbetjäningsbetonande affärer på 1960 –talet. Levnadstandardens och anspråksnivåns fortsatta tillväxt samt bilismens och kylanläggningarnas utväckling  förändrade köpvanorna. På 1960 –talets slut ledde handelns rationalisering till att antalet småaffärer sjönk. Detta märktes först på landsbyggden, var man försökte till början ersätta de förlängda  affärsresorna med butiksbil. Utvecklingens gång har lett till allt större enheters uppkomst.

På 1970 – talet kom supermarketerna, och dagens handelscentralers hypermarketar växer och växer.


Saluhallen med sina småa betjäningsbodar skapar i nostalgisk anda motvikt till den nytida utvecklingen .

 

 

 

Ammattitaitoa ja perinteitä on Turussa ollut runsaasti  makeisteollisuudessa, niin että Turku oli ennen toiseksi merkittävin makeisten valmistuspaikkakunta Suomessa.  

 

 

Turussa on toiminut noin 20 tupakkatehdasta historia saatossa.

 

 

Turkulainen kangas-, vaate- ja lyhyttavarateollisuus on kukoistanut vielä 1970-luvulla.

 

 

Turkulaisia sokerituotteita menneiltä vuosilta. Turussa on toiminut ainakin kolme sokeritehdasta. vielä 1930-luvulla toimi kaksi samanaikaisesti.

 

 

Huhtamäki konsernin ansiosta Turku oli maan johtavia elintarvike- ja nautintoaine paikkakuntia aikoinaan.

 

 

Myllyjä on alueella ollut useita ja rannikonansiosta myös useita kalanjalostus ja säilyketeollisuutta.

 

 

Ehkä tärkein säilykkeiden valmistaja suomessa oli aikoinaan Jalostaja.

 

 

Turkulaisia pesuaineita ja teknokemian tuotteita.

 

 

 

 


Olet tässä: Etusivu/hakemistoon-Museokahvila-Kahvilan historiaa-Turun Kauppahalli

>Pääotsikkoon: Kahvilan näyttelyt >>Seuraava otsikko: Muut sivunäyttelyt


 

Built with Enersoft SiteGenWiz Freeware Ed.